Prvi korak na realizaciji svakog (pa i gradevinskog) projekta je ugovaranje radova i usluga. Od toga kako se ugovori projektovanje, izvodenje radova, nabavka materijala i opreme ili konsultantske usluge, u mnogome ce zavisiti i celokupni uspeh projekta. Nesporazumi koji se dešavaju na relacijama investitor - projektant - izvodac - nadzor  najcešce su posledica nerazumevanja, a ne zle namere. Pre pocetka posla sve ukljucene strane su se dogovarale i dogovorile o svim pitanjima. Pa ipak, ispalo je da je investitor želeo jedno, projektant predvideo nešto drugo a izvodac planirao da radove izvede onako kako je on shvatio dogovor.

Pitanja oko kojih nastaju sporovi su razlicita. Ako je nerazumevanje nastalo po pitanjima rokova za završetak radova, nacinu i dinamici placanja i sl. onda znaci da ova pitanja nisu dobro definisana u Opštim uslovima koji su sastavni deo Tenderske dokumentacije a zatim i Ugovora. Ali, ako je spor nastao jer Investitor smatra da Izvodac nije ugradio materijal onih karakteristika i na nacin kako je to definisano projektom, onda odgovor zašto je do toga došlo treba potražiti u Tehnickim specifikacijama, koje su i glavni predmet interesovanja ovog web site-a.

Tehnicke specifikacije su deo glavnih projekata (u ovom slucaju arhitektonskog dela), rade ih projektanti i najslicnije su tehnickim opisima, ali sadrže i neke dodatne informacije.

Dobrim tehnickim specifikacijama propisano je od strane projektanta šta ce i kako biti ugradeno na projektu. Za investitore je ovo važno jer je izbor materijala i kvalitet izvodenja radova definisan projektom, izvodacima jer su ponudili upravo ono što se od njih zahteva i što su nudili i ostali ponudaci i na kraju, nadzoru, jer zna šta i kako treba da kontroliše u toku izvodenja radova.

U našim projektima arhitekte cesto tekstualnom delu projektne dokumentacije ne posvecuju dovoljno pažnje. Ovaj posao zahteva neku drugu kreativnost i znanje koje više poseduju izvodaci nego projektanti. Moj cilj je da na ovom mestu postavim podatke za lako i brzo sastavljanje upotrebljivih tehnickih specifikacija. Ovaj posao je veliki i nema kraja, ali se nadam da ce baza podataka, koju želim da stvorim radeci poziciju po poziciju, koristiti projektantima da kvalitetno odrade i ovaj deo projektne dokumentacije.

Svi predlozi i pomoc na izradi ovog site-a su dobrodošli, a svi autori tekstova ce biti potpisani.

Ukoliko neko smatra da je u tekstovima objavljenim na ovom site-u povredeno njegovo autorsko ili bilo koje drugo pravo, molim da mi se javi i sporni sadržaj ce odmah biti uklonjen.

Sve izneto na site-u je informativnog karaktera i sve što je na njemu objavljeno može da se koristi na svoju odgovornost. 

www.sinisavuckovic.com


e-mail: sinisavuckovic2@gmail.com
”Dobar inženjer je onaj koji zna i kako i zašto.” - K. Martinkovic
Ostali tekstovi...
Da li su standardi obavezujući?

Nisu. Osim u slučajevima opisanim u članu 17. Zakona o standardizaciji (Sl. glasnik RS br.36/2009) koji glasi:

„Primena srpskih standarda...
ceo tekst
ceo tekst
Toplo cinkovanje - debljina prevlake

Ako u našim projektima postoji zahtev da čelični element treba da je toplo cinkovan, treba da definišemo potrebnu debljinu zaštitnog sloja cinka ili da...
ceo tekst
Vrste nerđajućih čelika

Nerđajući čelik od koga se izrađuju limovi i profili koji se koriste u građevinarstvu se razlikuje po osobinama i kvalitetu. Obeležava se po standardima:
Šta očekuje izvođača na velikim projektima

Velikim projektima obično upravlja tim ljudi sa vođom tima - Projekt menadžerom ili na Fidic ugovorima - Fidic inženjerom. Često su ovo...
ceo tekst
Klasifikacija materijala po ponašanju u požaru po SRPS EN 13501-1 i SRPS EN 13501-2

Materijali se po reakciji u požaru, po standardu SRPS EN 13501-1 dele na sledeće kategorije:

A1 - negorivi materijali
ceo tekst
KAKO JE IZGRAÐEN HOTEL INTERCONTINENTAL U LJUBLJANI
iz ugla Projekt Menadžera

Hotel InterContinental Ljubljana se nalazi na oko 10 minuta hoda do Tromostovja na Prešernovom trgu, samog centra grada i glavne turističke destinacije u Ljubljani. 
ceo tekst